En publikasjon fra Norsk Netthandlerorganisasjon • © NNO
NNO's nettside.

Publisert: 19.07.2009

Hydro Texaco tilbyr medlemmer av NNO bensin til rabbaterte priser

Av Morgan G. Lindstrøm

Det er nylig inngått en avtale mellom Hydro Texaco og Norsk Netthandlerorganisasjon som innebærer at medlemmer i NNO kan få rabatt på bensin. Ved å benytte deg av denne avtalen, vil du få 50 øre i avslag pr liter bensin, og 60 øre pr liter diesel. Rabatten gjelder uavhengig av mengde. Hvis du er medlem av NNO og ikke har fanget opp dette, kan du få tilsendt søknadsskjemaet på nytt ved å kontakte NNO.