En publikasjon fra Norsk Netthandlerorganisasjon • © NNO
NNO's nettside.

Publisert: 09.10.2008

NNO's Sertifiseringssystem lanseres

Norsk Netthandlerorganisasjon lanserer i disse dager et nytt sertifiseringssystem for norske nettbutikker. Systemet gir en kvalitetssikring for forbrukerne samt et kvalitetsstempel for butikkene.

Av Morgan G. Lindstrøm

· NNO's Sertifiseringssystem for norske nettbutikker

NNO innvilger etter søknad sertifisering til norske nettbutikker som oppfyller visse spesifikasjoner som garanterer forbrukerne en trygg og forutsigbar handel.

Sikkerheten man som forbruker vil kunne sette sin lit til, er basert på at nettbutikken oppfyller vilkårene i det vi kaller «NNO-standarden», og som er beskrevet i sin helhet under kapittelet «Vilkår for NNO-sertifisering»

· Kvalitetssikring gjennom NNO-standarden

NNO's sertifiserings-logo

En nettbutikk som oppfyller kravene i NNOstandarden, tillates å bruke NNO's sertifiserings-logo etter at en egenerklæring er signert. Butikken blir dermed innlemmet i NNO's sikkerhetsnettverk.

Fra hvert NNO-sertifiserte nettsted blir det mulig å åpne et unikt sertifikat ved å klikke på sertifiserings-logoen. Et eksempel finnes nederst til venstre på denne siden. Sertifikatet åpnes i et modalt vindu som ligger under NNO's nett-adresse, og kan dermed ikke forfalskes.

Sertifikatet har den respektive nettbutikks organisasjonsnummer som filnavn, noe som vil kunne benyttes som kontrollpunkt av forbukeren for å verifisere at sertifikatet tilhører nettstedet det blir åpnet fra. Fra sertifikatet kan brukeren videre åpne det gjeldende organisasjonsnummerets nøkkelopplysninger i Enhetsregisteret, samt en beskrivelse av NNO's sertifiseringskrav.

· Hvordan bli sertifisert

Nettbutikker kan søke om NNO-sertifisering ved å fylle ut en egenerklæring der nettbutikken forplikter seg til å følge retningslinjene for forretningsdrift som er spesifisert i NNO's vilkår. NNO foretar en kontroll av at vilkårene er oppfylt på søknadstidspunktet. Hvis nettbutikken oppfyller kravene i vilkårene, vil den innvilges tillatelse til å bruke NNO's sertifiserings-logo på sitt nettsted, og vil dermed bli innlemmet i NNO's sikkerhetsnettverk.

Søknadsskjema kan lastes ned ved å klikke på knappen i boksen under, og sendes i utfylt stand pr fax eller post.

Søknad om NNO-Sertifisering
Last ned søknaden og send den inn i utfylt stand til:
Last ned søknad
Norsk Netthandlerorganisasjon
Brugata 1, 0186 Oslo
Du kan også sende søknaden til fax nr: 22 17 05 42