En publikasjon fra Norsk Netthandlerorganisasjon • © NNO
NNO's nettside.
Publisert: 09.10.2008

NNO og Elavon inngår ny kortinnløseravtale

NNO og Elavon har nylig inngått en ny avtale om kortinnløsertjenester for organisasjonens medlemmer, som vil avløse den tidligere avtalen med Teller.
Av Morgan G. Lindstrøm
NNO's medlemmer kan benytte seg av denne avtalen, og dermed få svært gunstige betingelser på alle korttransaksjoner.
Avtalen med Elavon avløser den tidligere avtalen NNO hadde med Teller. De medlemmene som har benyttet seg av avtalen med Teller, vil kunne gå over på den nye avtalen med Elavon. Betingelsene i den forrige avtalen var gode - men betingelsene i den nye avtalen er enda bedre!
Hvis du vil vite mere om avtalens betingelser, kan du ta kontakt med oss pr e-post, telefon eller fax.