En publikasjon fra Norsk Netthandlerorganisasjon • © NNO
NNO's nettside.

Publisert: 29.10.2007

NNO inngår avtale med Teller

Nettbutikker baserer seg vanligvis på elektroniske betalingsløsninger. For å benytte seg av disse løsningene, må man være tilknyttet et kortinnløser-fima, som tilbyr systemer som kan utføre transaksjoner og overføre betalingene til butikkenes kontoer. Et lite gebyr blir belastet butikkene for hver transaksjon, som vederlag for tjenesten. Jo større kunde en bedrift er, jo mindre blir imidlertid gebyret. NNO har inngått en avtale med Teller AS, som dekker alle organisasjonens medlemmer, og som gjør at betingelsene for hver enkelt butikk blir langt gunstigere enn om man hadde inngått avtale med en kortinnløser alene.

Av Morgan G. Lindstrøm

Siden handel over Internett stort sett er basert på elektroniske betalingsløsninger, vil kortinløseravtalen man knytter seg til ha stor betydning. Det er viktig at alle de praktiske løsningene fungerer smidig for brukeren. Men i tillegg vil avtalen innvirke på butikkens avkastning. NNO har forhandlet med alle de fem kortinnløserne i Norge, og kom frem til at Teller er det foretaket som gir den beste felles avtale for alle våre medlemmer. Teller gir medlemmene de laveste transaksjonsgebyrene, den korteste oppgjørstiden, samt beste tilretteleggelse for ytterligere forbedringer av vilkårene ved en fremdidig økning i medlemsmassen.

Hva Teller tilbyr

Teller (tidligere VISA Norge) er et av Norges største kortselskaper, og tilbyr banker og brukersteder å knytte seg til Visas og MasterCards internasjonale betalingssystemer. Teller tilbyr også butikker å ta seg betalt med American Express-kort. Teller (tidligere Visa Norge AS) driver med to ting:

· Hjelper butikker med kortbetaling

For å øke både omsetning og overskudd er det viktig for butikker, hoteller, reisebyråer og alle andre som selger noe, å kunne ta seg betalt med kort. I dag foretrekker tre av fire nordmenn å betale med kort: Dette er både sikrere og enklere for både butikk og forbruker.

Gjennom Teller får butikken tilgang til verdens tre største betalingsnettverk: Visa , MasterCard og American Express . Det vil si at langt over 6 millioner norske kort kan benyttes i deres butikk, i tillegg til flere milliarder utenlandske kort.

Teller hjelper også nettbutikker med betaling. De fleste nettbutikkene i Norge kjører sin kortbetaling gjennom selskapets systemer. Over 700 norske nettbutikker som kunder av Teller, som hjelper butikkene med sikre og effektive systemer for betaling på Internett. Verified by Visa og MasterCard SecureCode er i dag de sikreste teknologiene for å overføre penger mellom en kunde og en nettbutikk.

· Hjelper bankene med kort

Teller utsteder ikke kort til forbrukere, men hjelper både norske og utenlandske banker med deres kortprogrammer. I dag har Teller avtaler med litt over 150 norske banker, og håndterte i 2006 over 70 millioner kort-betalinger.

Hva er fordelene for deg?

Som medlem av NNO kan du benytte deg av vår felles avtale med Teller som gir en fast, lav kortinnløseravgift på alle transaksjoner. Dette er en felles avtale for alle våre medlemmer. I tillegg har vi også forhandlet frem en gunstig oppgjørstid. Detaljene i denne avtalen får du vite mer om når du oppretter kontakt med NNO.

Hvis du har en mindre gunstig avtale med Teller fra før, vil du automatisk gå over til NNOs avtale samme dag du blir medlem av Norsk Netthandlerorganisasjon.