En publikasjon fra Norsk Netthandlerorganisasjon • © NNO

NNO's nettside.

Publisert: 29.10.2007

Norsk Netthandlerorganisasjon opprettet

Erfarne nettutviklere og netthandlere i Oslo har opprettet en landsdekkende interesseorganisasjon for netthandlere 18.05.2007.

Av Henrik Johnsen

Netthandelen er fremtidens handel. Den er verdensomspennende og utgjør en stadig større del av den totale globale handelen i det vi beveger oss mot slutten av det første årtiende i det nye årtusenet. Stadig fler innser at i lengden nytter det ikke å stå på sidelinja i denne utviklingen.

- Den norske forbrukeren har fått stadig bedre vilkår for sin netthandel, men hva med netthandleren selv? Spør styreleder Morgan Lindstrøm. Norsk Netthandlerorganisasjon har som målsetning å bli et talerør og en interesseorganisasjon for alle netthandlerne i saker der disse står overfor myndigheter, forbrukerinstanser og leverandører. Avtaler med gunstige rabatter og ordninger for NNO-medlemmer er allerede inngått med med advokatfirma, kortinnløserfirma og leverandør av betalingsløsninger. -Vi er ikke ute etter å gå de etablerte handelsorganisasjonene i næringen, men ser oss som et nyttig suplement og et instrument for å fokusere nettopp på netthandlernes vilkår i Norge i dag og i fremtiden, uttaler Lindstrøm.